Untitled Document
Untitled Document
     
Untitled Document Untitled Document
   เมนูหลัก
   สมัครงานคนพิการ
   ประกาศรับสมัครงานคนพิการ
 
 
  -ประเมินทักษะคนพิการ
 
  -ส่งเสริมการประกอบอาชีำพอิสระ
  -บริการสถานประกอบการ
  -การประชาสัมพันธ์
 แหล่งฝึกอาชีพ
   กิจกรรมศูนย์จัดหางาน
   กระดานฝากข่าว
   อาชีพคนพิการ
 
 
   
   
VDO รายการชาวกรุง ตอน สิทธิและโอกาสคนพิการในการประกอบอาชีพ
VDO รายการลุงแจ่มออนแอร์-เงินภาษีคนพิการ
   
   
 กิจกรรมศูนย์จัดหางาน
 


 
 
  ด้วยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกคนพิการ เพื่อจ้างงานในตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 (ระดับควบ 1-3) อัตราเงินเดือน 9,040-30,890 บาท จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่งงานธุรการ 2 (ระดับควบ 2-4 ) อัตตราเงินเดือน 9,580-39,950 บาท จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งงานธุรการ3 (ระดับควบ 3-5) อัตราเงือนเดือน 10,150 - 45,290 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนต่างๆ
วันที่ :   2017-04-03 08:52:30
แหล่งที่มา   :   ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่
 


 
 
  “งานช่วยเหลือคนพิการนี้ ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้พิการไม่ได้อยากจะเป็นผู้พิการ และอยากช่วยเหลือตนเองถ้าเราไม่ช่วยเขาให้สามารถที่ปฏิบัติงานอะไร เพื่อชีวิตและเศรษฐกิจของครอบครัวจะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัวหนักแก่ส่วนรวมฉะนั้นนโยบายที่จะทำก็คือ ช่วยเขาให้ช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อจะทำให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม”
#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
วันที่ :   2016-10-31 10:20:29
แหล่งที่มา   :   ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่

  ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

 
 
 • ประกาศโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเข้าทำงาน
 • #พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
 • แนะแนวอาชีพและเตรียมความพร้อมคนพิการ
 • #ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบุคคล คนพิการ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • กิจกรรมอบรมภาครัฐ รุ่นที่ 2
 • ด่วน!ประกาศรายชื่อคนพิการ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
 • เอกสารเพื่อดาวห์โหลด
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมะเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐ
 • ข่าวประกาศ
 • ตำแหน่งงานบริษัทอัพยิ้มดอทคอม
 • หน้า 1 2 3 4 5 รูปภาพถัดไป  รูปภาพท้ายสุด
   
   
  Untitled Document