Untitled Document
Untitled Document
     
Untitled Document Untitled Document
   เมนูหลัก
   สมัครงานคนพิการ
   ประกาศรับสมัครงานคนพิการ
 
 
  -ประเมินทักษะคนพิการ
 
  -ส่งเสริมการประกอบอาชีำพอิสระ
  -บริการสถานประกอบการ
  -การประชาสัมพันธ์
 แหล่งฝึกอาชีพ
   กิจกรรมศูนย์จัดหางาน
   กระดานฝากข่าว
   อาชีพคนพิการ
 
 
   
   
VDO รายการชาวกรุง ตอน สิทธิและโอกาสคนพิการในการประกอบอาชีพ
VDO รายการลุงแจ่มออนแอร์-เงินภาษีคนพิการ
   
   
 กิจกรรมศูนย์จัดหางาน
 


 
 
วันที่ :   2017-09-19 13:01:03
แหล่งที่มา   :   https://www.facebook.com/jppd.mahatai/photos
 


 
 
วันที่ :   2017-09-08 16:50:25
แหล่งที่มา   :   ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่

  ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

 
 
 • จัดอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ ๒
 • ประกาศรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์
 • จัดอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการ
 • การเคหะแห่งชาติ มีความปะสงค์จะรับคนพิการเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างการเคหะแห่งชาติ ตำแหน่งพนักงานจัดการทรัพย์สิน (ปฎิบัติงาน Call Cen ter ) จำนวน 3 อัตรา
 • ประกาศจากโรงงานยาสูบ เรื่องผลการสอบคัดเลือกคนพิการ
 • แจ้งเลื่อนประกาศผลการสอบคัดเลือกคนพิการ จากโรงงานยาสูบ
 • ประกาศ ! เรื่องการอบรมพัฒนาศักยภาพคนพิการสู่การจ้างงานในหน่วยงานของ
 • ประกาศโรงงานยาสูบ เรื่อง รายชื่อ (คนพิการ)
 • ประกาศโรงงานยาสูบ เรื่อง รายชื่อ (คนพิการ) ผู้มีสิทธิสอบ
 • ประกาศโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเข้าทำงาน
 • หน้า 1 2 3 4 5 6 รูปภาพถัดไป  รูปภาพท้ายสุด
   
   
  Untitled Document